UTİKAD Kültürü

1986 yılında kurulan UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği), Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşudur. Tüm sivil toplum kuruluşları gibi UTİKAD’ın da yıllardır özveri ile biçimlenen kurumsal bir kültürü vardır. Bu kültürün tesisi zor olduğu kadar, korunması da ciddi emek ve özveri gerektirmektedir.

Kültür bir anda ortaya çıkmaz.

UTİKAD Kültürü’nün merkezinde; üyelerini büyük veya küçük gibi sınıflandırmadan her üyesine eşit yakınlıkta ve tüm üyeleri için ortak fayda yaratma amacı vardır.

Sivil Toplum Kuruluşları’nın istikrarlı bir şekilde büyümesinde kurumsal hafızanın önemi büyüktür. Koşulları sürekli değişen lojistik dünyasında, hızlı ve doğru karar almak için kurumsal hafıza hayati bir rol oynamaktadır.

Derneğimizin köklü geçmişine ve değerlerine bağlıyız.

UTİKAD’ın geçmişi ile sıkı bağı koruyarak ve kurumsal hafızayı sürekli canlı tutarak oluşturulan yönetim kültürünü benimsiyoruz.

Türkiye’de ve uluslararası alanda kara yolu, hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kombine taşımacılığın yanı sıra liman işletmeciliği, antrepo ve depo hizmetleri, hızlı kargo ve paket taşımacılığı, gümrük müşavirliği faaliyetlerinde bulunan ve lojistik hizmet üreten firmaları aynı çatı altında toplayan UTİKAD, sektördeki çeşitliliğin de temsil edildiği bir dernektir. İştigal alanları farklı olmasına rağmen bu çeşitliliğin dernek çatımız altında temsil edilmesinin yarattığı sinerji de UTİKAD Kültürü’nün oluşmasına katkı sağlamıştır.

Bu sayede derneğimiz Türk lojistik sektörünün sesi olarak sektörü ve üyelerini yurt içi ve yurt dışında lojistiğin konuşulduğu her platformda başarı ile temsil etmektedir.

Ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları’nda üst düzey görevler alan temsil becerisi yüksek, tecrübeli bir kadro olarak, UTİKAD’ın kültürüne ve değerlerine bağlı kalarak sektörün uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı ve dernek üyelerinin gelişimini destekleyici faaliyetleri yürütmeyi öncelikli görevlerimiz, misyonumuz olarak benimsiyoruz.

Önceliklerimizden taviz vermeden çalışıyoruz.

Önce UTİKAD ekibi olarak çoğumuz hâlihazırda mevcut yönetimde de görev ve sorumluluk alıyoruz. Bir yandan yoğun bir şekilde UTİKAD için çalışırken diğer yandan üzerimizdeki bu sorumluluk bilinci ile seçim süreci boyunca UTİKAD Kültürü’ne yakışır bir vakar sergilemeye çalışıyoruz.

Gereksiz tartışmalardan, popülist söylemlerden uzak kalıp, mümkün olduğunca şeffaf, derneğimizin ve üyelerimizin saygınlığına yakışır şekilde hareket etme çabası içindeyiz.

Yıllar içinde üyelerimizin ve görev yapmış tüm yönetimlerin ortak katkısı ile şekillenen UTİKAD Kültürü’nün, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da; gruplaşmadan, hizipleşmeden ya da kümelenmeden uzak, ayrım gözetmeksizin tüm üyelerimize eşit yakınlıkta ve onların hizmetinde devam etmesi için desteklerinizi bekliyoruz.

SAYILARLA UTİKAD

0
+
KONŞİMENTO SATIŞI
0
+
KİTAP SATIŞI
0
+
DUYURU
0
+
RESMİ YAZI
0
+
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
0
+
KATILIMCI