Önceliklerimiz

ÖNCE SAĞLIK

Covid-19'un olumsuz etkileri sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yıkıcı hasarlar vermeye devam ediyor.

Tüm üyelerimizin bu süreçte yoğun bir tempoda, artan bir sorumlulukla sektöre ve ülkemize hizmet ettiğini görmek bizi gururlandırıyor.

Bildiğiniz gibi; UTİKAD, 38. Olağan Genel Kurul'a hazırlanıyor. Kasım 2020'de planlanan genel kurul toplantımız Covid-19 önlemleri sebebiyle yapılamadı.

ÖNCE UTİKAD ekibi olarak seçim çalışmalarımıza başladığımız ilk gün, tüm üyelerimizin ve sevdiklerinin hassasiyetlerinin yüksek seviyede olduğu bu dönemde “fiziki ziyaret” yapmama kararı aldık ve hiçbir üyemizi ofisinde ziyaret etmedik.

Uzaktaki ya da yakındaki, ayrım yapmaksızın tüm üyelerimizle empati kurabilme gayretimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyoruz.

ÖNCE NİTELİK

ÖNCE UTİKAD ekibi oluşurken, üyelerinin temsil ettikleri şirketlerin nicel büyüklükleri hiçbir zaman ön planda olmadı, bundan sonra da olmayacak.

UTİKAD üyelerini büyük veya küçük gibi sınıflandırmadan, her üyemize eşit yakınlıkta, nitelikli bir UTİKAD anlayışını benimsiyoruz.

ÖNCE TECRÜBE

UTİKAD, yıllardır başta FIATA olmak üzere BIMCO, CLECAT, DEİK, HİB, İGMD, İmeak DTO, MACN, TÖSHİD, TURMEPA, VDAD gibi lojistiğin konuşulduğu her platformda başarı ile temsil edilmektedir.

UTİKAD'ın büyümesinde ve bugünkü güçlü konumuna gelmesinde "temsil kabiliyeti" önemli etkenlerden biri olmuştur.

ÖNCE UTİKAD, ulusal ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları'nda üst düzey görevler alan, temsil becerisi yüksek, tecrübeli bir kadrodan oluşmaktadır.

ÖNCE DEVAMLILIK

Tüm sivil toplum kuruluşları gibi UTİKAD'ın da yıllardır biçimlenen kurumsal bir kültürü var.

Bu kültürün tesisi zor olduğu kadar, korunması da ciddi emek ve özveri gerektirmektedir.

Kültür bir anda ortaya çıkmaz, bir anda ortadan kalkmamalıdır.

Üyelerimizin her platformda güçlü bir şekilde temsil edilmesi ancak kurumsal kültürün devamlılığının sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

ÖNCE ORTAK FAYDA

Faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz yegâne motivasyonumuz tüm üyelerimiz için ortak fayda yaratmak; başka bir deyişle ortak dertlerimizin çözümüne odaklanmak.

Üyelerini; objektifliği sürekli sorgulanabilecek bazı kriterlere göre kendi içinde yarıştırmanın, bir kısmına ödül vermenin, UTİKAD Kültürü'nün merkezinde yer alan "ortak fayda yaratma" duygusunu zedeleyeceğini düşünüyoruz.

UTİKAD bütçesi tüm üyelerin menfaatine hizmet etmeli.

ÖNCE SAĞDUYU

Üzerimizdeki sorumluluk bilinci ile seçim süreci boyunca UTİKAD Kültürü’ne yakışır bir vakar sergilemeye çalışıyoruz.

Gereksiz tartışmalardan ya da samimiyetsiz, popülist söylemlerden uzak kalıp, mümkün olduğunca şeffaf, derneğimizin ve tüm üyelerimizin saygınlığına yakışır şekilde hareket etme çabası içerisindeyiz.

UTİKAD’ın tüm üyelerinin gelişmeleri dikkatle izlediğini ve sonunda sağduyunun kazanacağını biliyoruz.